Chơi game Pikachu


Nhiệm vụ của trò chơi là tìm các cặp hình giống nhau sao cho đường nối giữa cặp hình đó gấp khúc không quá 2 lần để loại bỏ chúng, màn chơi kết thúc khi loại bỏ được toàn bộ các cặp hình.
Cách chơi:
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
Trò chơi tự động lưu lại sau mỗi màn chơi.

người quản trị. lsyeuanh@gmail.com. Powered by Blogger.